Wykład otwarty – odwołany

BYĆ W PEŁNI CZŁOWIEKIEM: Świecki buddyzm

„Cztery Szlachetne Prawdy mają wymiar pragmatyczny, a nie dogmatyczny. Zarysowują drogę postępowania, nie tworzą zbioru tez, w które trzeba wierzyć. Są zaleceniami, a nie konstatacjami o rzeczywistości. Budda nazywał siebie lekarzem, który oferuje uzdrawiającą terapię. Poddanie się takiemu leczeniu nie daje gwarancji przybliżenia się do jedynej Prawdy, ale sprawia, że życie może rozkwitnąć tu i teraz oraz przynieść dobre owoce po naszej śmierci. Wejście na taką ścieżkę jest wyłącznie kwestią wyboru.” s. 182

batchelor książkaSthepen Batchelor – znawca, nauczyciel i interpretator myśli buddyjskiej autor m.in. Wyznań buddyjskiego ateisty oraz After Buddhism Rethinking the Dharma for a Secular Age. Postrzega buddyzm jako nieustannie ewoluującą kulturę uczącą przebudzenia, a nie jako zastygły religijny system oparty na dogmatach i wierzeniach. Co roku kilka miesięcy poświęca na podróżowanie, aby prowadzić odosobnienia medytacyjne i nauczać buddyzmu.

Wykład odbędzie się w niedzielę w Warszawie o godz. 19:30 – dokładny adres podamy później.