Polecane książki

Stephen Batchelor
Nauczyciel, były mnich w tradycji buddyzmu tybetańskiego i zen. Jest autorem takich książek, jak: Alone with Others, The Faith to Doubt, The Awakening of the West, Buddhism Without Beliefs i Living With the Devil.

W Polsce ukazała się książka wyznania_buddyjskiego_ateistyStephena Batchelora „Wyznania buddyjskiego ateisty” w przekładzie Bereniki Janczarskiej i Roberta Sudóła.

Lista publikacji Stephena w języku angielskim


Martine Batchelor

W 1992 roku wydała jako współredaktor książkę „Buddyzm i Ekologia”. W 1996 roku wydała, jako redaktor, „Chodząc po kwiatów lotosu”, która została ponownie wydana w 2001 roku pod tytułem „Kobiety na buddyjskiej ścieżce”. Jest autorem „Zasad Zen”, „Meditation for Life” (ilustrowana książka o medytacji), „Ścieżka współczucia” (tłumaczenie z koreańskiego, z odniesieniem do oryginalnej, chińskiej Brahmajala Sutry, czyli Wskazań Bodhisattwy), „Kobiety w koreańskim Zen” i „Let Go: Buddyjski Przewodnik wyzwalania się z nawyków”. Jej najnowsza książka to „Duch Buddy”.

Lista publikacji Martine w języku angielskim