Nauczyciele

Stephen Batchelor

Jest współczesnym nauczycielem buddyzmu i autorem książek o tematyce buddyjskiej, znanym ze świeckiego czy też agnostycznego podejścia. Postrzega buddyzm jako nieustannie ewoluującą kulturę uczącą przebudzenia, a nie jako zastygły religijny system oparty na dogmatach i wierzeniach. Naukę o karmie i reinkarnacji uważa raczej za cechę cywilizacji indyjskiej, a nie za istotę tego, co nauczał Budda. Buddyzm przetrwał dwa i pół tysiąca lat, ponieważ okazał zdolność do przekształcania się zgodnie z potrzebami różnych społeczeństw azjatyckich. Współcześnie zaś buddyzm wkracza w nową, ekscytującą fazę rozwoju. Pisząc książki, nauczając i dokonując przekładów, Stephen Batchelor przygląda się krytycznie roli buddyzmu w dzisiejszym świecie – przez co zyskał miano zarówno heretyka, jak i reformatora.

Stephen urodził się w Szkocji w 1953 roku. W 1972 roku wyjechał do Indii. Przez trzy lata studiował buddyzm w Dharamsali, po czym przeniósł się do Szwajcarii, gdzie otrzymał święcenia mnisze. W latach osiemdziesiątych pobierał nauki i praktykował w klasztorze zen Songgwangsa w Korei. W 1984 roku wyruszył w objazd po Chinach, Japonii i Tybecie.

W lutym 1985 roku zrzucił mnisze szaty i ożenił się z Martine Fages w Hongkongu, po czym wrócił do Anglii. Wtedy zaczął nauczać, pisał też teksty do periodyku „Tricycle – Buddhist Review”.

W 2000 roku Batchelorowie osiedlili się w Akwitanii, niedaleko Bordeaux, gdzie mieszkają do dziś. Tam właśnie Stephen prowadzi badania, pisze książki i realizuje się jako artysta. Co roku kilka miesięcy poświęca na podróżowanie, aby prowadzić odosobnienia medytacyjne i nauczać buddyzmu.

 Martine Batchelor

Jest nauczycielką, prowadzi programy dotyczące uważności i odosobnienia medytacyjne na całym świecie. Studiowała buddyzm zen pod kierunkiem nieżyjącego mistrza Kusan w klasztorze Songgwang Sa do 1984 roku. Jej trening zen zaprowadził ją również do klasztorów w Japonii i na Tajwanie. Od 1981 roku pełniła funkcję tłumacza Kusan Sunim i towarzyszyła mu na trasie z wykładami w Stanach Zjednoczonych i Europie. Przetłumaczyła jego książkę „Droga koreańskiego zen”. Po śmierci mistrza Kusan zrzekła się ślubów zakonnych i opuściła Koreę.

Wróciła do Europy wraz z mężem, Stephenem, w 1985 roku. Była członkiem Sharpham North Community w Devon, w Anglii przez okres sześciu lat. Pracowała jako wykładowca i była duchowym doradcą zarówno w „Gaia House” i innych miejscach w Wielkiej Brytanii. Była również zaangażowana w dialog międzyreligijny.

Zna francuski, angielski i koreański i umie odczytywać znaki chińskie. Napisała wiele artykułów do czasopism o koreańskiej drodze herbaty, buddyzmie i kobietach, buddyzmie i ekologii oraz gotowaniu zen. Interesuje się medytacją w codziennym życiu, buddyzmem w kontekście działań społecznych, religią i problemami kobiet, zen i jego faktyczną oraz legendarną historią.

Retreat z Martine i Sthepenem Batchelor
„Nasze życie we Francji szybko nabrało rytmu. Obecnie sześć miesięcy w roku poświęcamy na prowadzenie odosobnień i kursów w Europie, Stanach Zjednoczonych, a czasem w Meksyku, Australii, Azji i Afryce Południowej. Resztę czasu spędzamy w zaciszu domowym, piszemy, dbamy o dom i ogród oraz pasjonujemy się dramatami rozgrywającymi się w licznej rodzinie Martine.”